Združenie lesných spoločností, pozemkové spoločenstvo